Bank Soal Sejarah

SOAL UJIAN SEMESTER SEJARAH

KELAS / PROGRAM : XII  IPS

1. Keadaan Jepang pada akhir kekuasaannya di Indonesia semakin buruk disebabkan karena ……

a.         Kekalahan front ABCD com dalam peperangan di Laut Pasifik

b.         Semakin berjayanya Inggris dalam peperangan di Laut Pasifik

c.          Kekalahan Jepang melawan ABCD com di Laut Karang

d.         Teratasinya pengeluaran biaya perang yang besar

e.         Jatuhnya Pulau Marina ke tangan Belanda

2. Sebab utama menyerahnya Jepang tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus 1945 adalah … .

a.          Sekutu bekerjasama dengan Indonesia mengalahkan Jepang

b.         Jepang tidak dapat memperalat Indonesia melawanSsekutu

c.          Indonesia berhasil mengalahkan sekutu di Laut Pasifik

d.         Hirosima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Sekutu

e.          Dibomnya Pulau Saipan oleh Sekutu

3. Maksud pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah ……

a.          Mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang  merdeka

b.          Menarik perhatian bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang

c.           Memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk memerintah sendiri

d.          Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia

e.          Menentukan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia

4. Disetujuinya penghilangan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam Piagam Jakarta menunjukkan … .

a.         Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam

b.        Syariat Islam menjadi penghalang persatuan bangsa Indonesia

c.         Kurang dihayatinya makna syariat Islam oleh para anggota PPKI

d.        Kegagalan tokoh muslim di PPKI dalam mempertahankan kalimat tersebut

e.         Mementingkan kepentingan bangsa dan Negara dari tokoh umat Islam yang ada dalam PPKI

5. Alasan kalangan pemuda menuntut agar kemerdekaan Indonesia terlepas dari pengaruh Jepang adalah … .

a.          Kemerdekaan Indonesia harus lahir dari sikap yang radikal

b.          Rakyat Indonesia sudah begitu lama merindukan kemerdekaan

c.           Kemerdekaan Indonesia merupakan hak bangsa Indonesia sendiri

d.          PPKI harus diikutsertakan dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan

e.          Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia

6. “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” merupakan paragraph teks proklamasi yang disusun oleh … .

a.          Achmad Soebardjo

b.          Sayuti Melik

c.           Moh. Hatta

d.          Soekarno

e.          B.M Diah

7. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah… .

 1. Pembentukan 12 Departemen dan 4 kementrian Negara yang bertugas membantu presiden
 2. Pembentukan Komite nasional Indonesia Pusat
 3. Pembentukan Partai Nasional Indonesia
 4. Pembegian wilayah Indonesia
 5. Pembentukan Komite nasional

8. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat adalah… .

a.         Tindakan provokasi dari pasukan Jepang

b.        Keamanan rakyat semakin terancam dengan kedatangan tentara Sekutu

c.         Desakan anggota BKR akan pentingnya tentara kebangsaan dalam suatu Negara

d.        Kesadaran pemerintah Indonesia sejak awal untuk membentuk tentara kebangsaan

e.         Untuk menghadapi ancaman dari luar yang menghendaki runtuhnya Negara Indonesia

9. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan masih kacau disebabkan karena ……

a.         Gangguan dari pihak luar

b.        Belum memiliki pemimpin Negara

c.         Kesulitan masalah keuangan negara

d.        Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah

e.         Pengaturan kegiatan ekonomi dipengaruhi sistem buatan Belanda

10. Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia adalah ……

a.        Takut tersaingi Indonesia

b.        Menarik simpati rakyat Indonesia

c.         Menambah pemasukan bagi Indonesia

d.        Mengurangi pemasukan Belanda di Indonesia

e.        Timbulnya kekacauan perekonomian di Indonesia

11. Pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 1946 memberlakukan mata uang ORI disebabkan karena …

a.        Diberlakukannya mata uang NICA oleh Sekutu

b.       Ditariknya mata uang Jepang oleh Sekutu

c.        Ditariknya mata uang De Javasche Bank

d.       Upaya mengatasi kekacauan ekonomi

e.        Diberlakukannya mata uang Jepang

12. Hubungan pusat dengan daerah pada awal kemerdekaan tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena … .

a.      Wilayah  Indonesia meliputi Jawa dan Sumatra

b.      Ibu kota Indonesia ada di Jakarta

c.       Indonesia mempunyai bashasa pengantar yaitu bahasa Indonesia

d.      Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan bahasa

e.      Memiliki aparat pemerintahan yang bertugas sesuai dengan bidangnya

13. Perhatikan nama-nama berikut.

1.      Sukiman Wiryosanjoyo

2.      Amir Syarifuddin

3.      Ali Sastroamijoyo

4.      Moh. Hatta

5.      Syahrir

Kabinet yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan adalah kabinet ……

a.      1,2,3

b.      1,3,4

c.       1,4,5

d.      2, 4, 5

e.      3, 4, 5

14. Berikut ini yang bukan merupakan ideologi yang muncul pada masa awal kemerdekaan adalah ……

a.      Agama

b.      Sosialis

c.       Komunis

d.      Nasionalis

e.      Demokrasi

15. Tugas AFNEI di Indonesia adalah ….

 1. Mengadili tentara Jepang
 2. Mempersenjatai para tawanan Jepang
 3. Menerima penyerahan dari tangan Jepang
 4. Mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia
 5. Membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaan

16. Di bawah ini nama wilayah di Indonesia.

 1. Jawa
 2. Sumatra
 3. Sulawesi
 4. Madura
 5. Sunda Kecil

Wilayah yang diakui secara de facto oleh Belanda dalam perundingan Linggarjati adalah ……

a.      1,2,3

b.     1,2,4

c.      2,4,5

d.     2,3,4

e.      3,4,5

17. Tujuan dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi adalah ……

a.      Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada

b.      Memindahkan pusat pemerintahan dari Yogyakarta ke Bukittinggi

c.       Menggagalkan maksud Belanda untuk menghancurkan TNI

d.      Letak Bukit Tinggi aman dari pengawasan Belanda

e.      Merintis dibentuknya Republik Indonesia Serikat

18. Isi perjanjian Konferensi Meja Bundar adalah ……

a.      RI merupakan Negara bagian dalam RIS

b.      RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional

c.       Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat

d.      Indonesia berbentuk Negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda

e.      Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda

19. Di bawah ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi Liberal.

 1. Pertukaran nota menlu Indonesia dengan Dubes A S
 2. Peristiwa Tanjung Morawa
 3. Peristiwa 27 Juni 1955
 4. Konflik Masyumi dan PNI
 5. Konflik PNI dan NU

Peristiwa yang menjadi penyebab berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah ……

a.      1, 4

b.      1,5

c.       2,4

d.      3, 4

e.      3, 5

20. Pendeknya masa kekuasaan kabinet pada masa demokrasi Liberal disebabkan karena ……

a.      Muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa

b.      Banyak terdapat partai-partai politik yang berkuasa

c.     Kabinet gagal mendekatkan diri dengan rakyat

d.    Kabinet gagal menciptakan stabilitas nasional

e.    Program kabinet yang tidak pasti

21. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa Liberal adalah ……

a.      Penyerahan Irian Barat

b.     Pengembalian Irian Barat

c.      Pembentukan Partai Politik

d.     Pelaksanaan Pemilihan Umum

e.      Penyelesaian konflik Angkatan Darat

22. Tujuan dilaksanakan program Sistem Ekonomi Gerakan Benteng ……

a.   Mengatasi terjadinya stagnasi ekonomi nasional

b.   Mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional

c.    Memberikan bantuan modal kepada pengusaha non pribumi

d.   Membantu memberikan kredit bagi para pengusaha nasional

e.   Kerjasama antara pengusaha pribumi dan nonpribumi dalam memajukan perekonomian

23. Kegagalan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah ……

a.     Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas

b.    Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan

c.     Pembiayaan untuk keperluan penumpasan pemberontakan PRRI

d.    Adanya konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat

e.     Ekspor dan pendapatan negara merosot karena depresi ekonomi di AS

24. Latar belakang dikeluarkan dekrit presiden adalah ……

a.     Adanya dominasi presiden yang kuat dalam lembaga pemerintahan

b.     Kegagalan kabinet dalam menjalankan programnya

c.      Kegagalan kontituante dalam menyusun UUD baru

d.     Komunis berhasil memperluas pengaruhnya

e.      Adanya konfik di tubuh Angkatan Darat

25. Salah satu bentuk campur tangan presiden dalam MPRS adalah ……

a.     Ketua MPRS diangkat oleh presiden

b.    Penggunaan Manipol sebagai GBHN

c.     Memasukkan unsur Nasakom dalam MPRS

d.    Memberi wakil TNI kedudukan dalam MPRS

e.     Mengganti DPR hasil pemilu dengan DPR-GR

26. Keterlibatan Indonesia dengan melakukan konfrontasi dengan Malysia ditandai dengan dikeluarkannya ……

a.     Dwidarma

b.    Dwikora

c.     Trikora

d.    Tritura

e.     Trilogi

27. Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah ……

a.     Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah

b.    Penurunan jumlah uang yang berdar di masyarakat

c.     Membendung laju inflasi yang semakin tinggi

d.    Sulitnya mendapat pinjaman dari luar negeri

e.     Pendapatan negara yang menurun

28. Kegagalan pemerintah masa demokrasi terpimpin dalam mengatasi masalah ekonomi disebabkan karena …..

a.    Tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund (IMF)

b.   Adanya berbagai gangguan keamanan akibat pergolakan daerah

c.    Defisit anggaran belanja yang semakin besar

d.   Masalah ekonomi diatasi dengan cara politik

e.    Kemerosotan nilai mata uang rupiah

29. Upaya Indonesia dalam melakukan konfrontasi ekonomi dengan Belanda guna pembebasan Irian Barat adalah …….

a.    Pembatalan semua hasil keputusan KMB

b.    Pemutusan hubungan Indonesia­-Belanda

c.    Membawa masalah Irian Barat ke forum PBB

d.    Dibentuk Front Nasional pembebasan Irian Barat

e.    Pembatalan semua utang-utang RI kepada Belanda

30. Tahap melakukan serangan secara terbuka terhadap pertahanan musuh dalam upaya pembebasan Irian Barat disebut …….

a.      Tahap Konsolidasi

b.      Tahap Konfrontasi

c.       Tahap Eksploitasi

d.      Tahap Eksplorasi

e.      Tahap Infiltrasi

31. Pada hakikatnya Orde Baru lahir untuk ……

a.      Mengambil alih pemerintahan dari tangan Presiden Sukarno

b.      Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan knsekuen

c.       Mengoreksi pelaksanaan pemerintahan ke arah pemerintahan terpusat

d.      Mengembalikan kehidupan politik dan kenegaraan ke arah demokrasi Barat

e.      Memurnikan pelaksanaan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUDS 1950

32. Kesatuan aksi Front Pancasila mendesak pemerintah memenuhi tuntutan rakyat yaitu ……

a.     Penurunan harga

b.    Perbaikan ekonomi

c.     Pelaksanaan Pemilu

d.    Pembentukan kabinet

e.     Penyederhanaan partai politik

33. Dibawah ini adalah program kerja kabinet masa orde baru.

 1. Stabilitas ekonomi dan politik
 2. Pelaksanaan Pemilihan Umum
 3. Pelaksanaan politik bebas aktif
 4. Perbaikan sandang dan pangan
 5. Pembersihan pengaruh PKI pada pemerintahan

Yang merupakan program kerja Kabinet Pembangunan adalah … .

a.    1, 2, 5

b.   1, 3, 5

c.    2, 3, 4

d.   2, 4, 5

e.    3, 4, 5

34. Penataan hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah Orde Baru, yaitu ……

a.     Menyelenggarakan konferensi Gerakan Nonblok

b.    Disintegrasi Timor-Timur dari wilayah Indonesia

c.     Mengirimkan pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian PBB

d.    Normalisasi hubungan Indonesia- Malaysia melalui persetujuan Jakarta

e.     Normalisasi hubungan Indonesia- Singapura melalui persetujuan Jakarta

35. Berikut ini yang merupakan isi Trilogi Pembangunan adalah … .

a.      Pemerataan pendapatan

b.      Pemerataan pembagunan

c.       Pemerataan kesempatan kerja

d.      Pemerataan kesempatan berusaha

e.      Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

36. Pemerintah Orde Baru memprogramkan Stabilisasi ekonomi dengan maksud untuk …….

a.      Menggalakkan lembaga perkreditan desa

b.      Memulihkan kemampuan berproduksi

c.       Menggalakkan gerakan koprasi

d.      Perbaikan sarana ekonomi

e.      Membendung laju inflasi

37. Berikut ini adalah dampak dari pemerintahan Orde Baru.

 1. Mengutamakan pembangunan ekonomi
 2. Perbaikan kesejahteraan rakyat
 3. Penurunan angka kematian
 4. Pengimpor beras terbesar
 5. Swasembada pangan

Dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru adalah … .

 1. 1, 2, 3
 2. 1, 3, 4
 3. 2, 3, 4
 4. 2, 3, 5
 5. 3, 4, 5

38. Ketidakseimbangan antara produksi pangan dengan pertambahan penduduk disebabkan karena, kecuali ……

 1. Terbatasnya bibit unggul
 2. Adanya gangguan tanaman
 3. Penduduk sangat padat dan tidak produktif
 4. Masa tunggu panen dari beberapa tanaman relatif lama
 5. Tanaman mempunyai jarak waktu tertentu untuk berproduksi

39. Pemerintah melakukan upaya diversifikasi pertanian dalam pelaksanaan revolusi hijau untuk ……

 1. Peningkatan produksi pertanian dengan cara Pengolahan lahan pertanian secara baik
 2. Peningkatkan produksi pertanian dengan cara mengganti tanaman yang sudah ada
 3. Peningkatan produksi pertanian dengan cara pemulihan produktivitas pertanian
 4. Peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman
 5. Peningkatan produksi pertanian dengan cara perluasan lahan pertanian

40. Salah satu dampak positif dari perkembangan industrialisasi adalah ….

a.      Terciptanya stabilitas nasional

b.      Tercapainya swasembada beras

c.       Terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja

d.      Menurunnya angka kematian penduduk usia kerja

e.      Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hasil industri

41. Salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia yang sudah mulai terasa sejak tahun 1997  yaitu ….

a.      Timbul KKN di dalam pemerintahan

b.      Pengusaha asing mendapat perlakuan istimewa

c.       Nilai mata uang Indonesia melemah dari dolar Amerika Serikat

d.      Adanya dominasi dari kaum intelektual dalam birokrasi pemerintahan

e.      Utang luar negeri Indonesia dapat terbayar dengan sangat mudah sebelum jatuh tempo

42. Penggunaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan akan menyebabkan ….

a.      Menjadikan pendukung pemerintah warga kelas satu

b.      Pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

c.       Daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

d.      Rakyat hidup tentram karena gejolak dalam masyarakat dapat diredam

e.      Orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tinggi

43. Salah satu penyebab terjadinya krisis politik di Indonesia adalah ……

 1. Pemerintah melakukan tekanan politik terhadap oposisi
 2. Adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa
 3. Pemerintah tidak memperhatikan rakyat
 4. Terjadi pertikaian antar fraksi di DPR
 5. Adanya penegakan hukum

44. Tujuan pokok dari Gerakan Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah ….

a.      Memberdayakan lembaga tinggi negara seperti DPR untuk lebih peduli kepada kepentingan pengusaha

b.      Memperbaharui seluruh tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat

c.       Mengembalikan harta kekayaan para pejabat Orde baru yang korupsi kepada rakyat

d.      Mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap rezim Orde Lama

e.      Menurunkan Presiden Suharto dari jabatannya sebagai Presiden RI

45. Presiden Suharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal ….

 1. 18 Mei 1998
 2. 19 Mei 1998
 3. 20 Mei 1998
 4. 21 Mei 1998
 5. 22 Mei 1998

46. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden RI inkonstitusional disebabkan karena ……

 1. Pengangkatan dan pelantikannya dilakukan di depan MPR/DPR
 2. Hanya disaksikan oleh para pejabat Mahkamah Agung
 3. Berdasarkan ketentuan pasal 8 UUD 1945
 4. Berdasarkan penunjukkan Suharto
 5. Tidak melalui Pemilihan umum

47. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Megawati adalah ……

 1. Upaya perbaikan ekonomi
 2. Mengurangi subsidi BBM
 3. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional
 4. Melakukan Privatisasi terhadap BUMN
 5. Melakukan penjadwalan pembayaran utang luar negeri

48. Alasan MPR mengadakan Sidang Istimewa 23 Juli 2001 pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena ..

 1. Presiden dinilai melakukan tindak pidana
 2. Presiden dinilai melanggar aturan protokuler kenegaraan
 3. Presiden dinilai menyalahi aturan rumah tangga kepresidenan
 4. Presiden dinilai tidak menanggapi memorandum yang dikirimkan DPR
 5. Presiden dinilai melanggar konstitusi yang dapat membahayakan keselamatan negara

49. Dampak positif dari adanya otonomi daerah yaitu ……

 1. Adanya fenomena pemisahan diri dari NKRI
 2. Kekayaan hasil bumi yang ada di daerah adalah miliki daerah saja
 3. Pengelolan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah
 4. Pekerjaan diperoleh berdasarkan status sebagai putra daerah atau tidak
 5. Pemberian wewenang untuk memerintah dan berkuasa di tingkat daerah

50. Dampak negatif dari perjalanan reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai 2004 adalah ……..

 1. Demokrasi mulai ditegakkan
 2. Era transparansi mulai ditegakkan
 3. Korupsi telah mulai mendapat perhatian
 4. Rakyat terjebak dalam euphoria kebebasan
 5. Persoalan hak asasi manusia mulai ditegakkan
 1. kk ad kunci jwb ga

 2. ka minta kunci jawabannya donk,,,,,,,,,,,,,,,
  plisssssssssssssss

 3. tolong prtnyaan smpai ke era reformasi donk..
  tnx

 4. lain hari buat essay yah…………………… plus jawaban. . . . . . . . .. .

 5. nanggung , dikasi jwabanny aj

 6. ENI YULIASTUTI GURU SMA 109

  Bagus Pak soal soal sejarahnya boleh ni tambah lagi untuk menambah pengetahuan dan materinya jangan terlalu singkat ya pak jelaskan lagi

 7. sy permisi mengopi untuk keperluan sekolah.
  terima kasih pak, semoga semakin baik di masa mendatang

 8. data-data tulisanmu karyamu dewe opo copy dari web lain

 9. aku yo duwe fail-fail tentang soal-soal sejarah tapi durung ngeerti carane ngirim nyang blogmu, tampilan blogmu sudah oke. tapi substansi materi perlu di perkaya, opo maneh solo kan dekat dengan sumber-sumber sejarah beda dengan nganjuk.

 10. Rusdi kamu kelihatannya cah UNS angkatan98 ato 99 soalnya aku lupa2 ingat
  Ya kapan2 kita bisa kerjasama tukar menukar soal sejarah

 11. maturnuwun pak atas soal – soalmu smg menambah kekayaanku. Kita guru kan kekayaannya soal. Leres to pak ?

 12. wah bgus sekali soalnya pak..
  saya izin copy soalnya y pak, untuk referensi di sekolah..
  terima kasih..

 13. matur suwun kulo dibantu buat soal

 14. hmmmm…….. soalnya koq mirip dengan soal sejarah kelas X semester I dari MGMP sejarah kota bandung yah… maaf neh bos….

  • maaf sebelumnya, kebetulan saya searching di internet trus dapat soal ini, maaf kalau belum sertakan sumbernya, ini semua karena kelalaian saya. terima kasih atas masukannya, semoga kita tetap bisa bersahabat

 15. bole kirim jawaban soalnya pak????

 16. apa sehh penyebab konflik indonesia-belanda
  dan apa jga yang di maksud dngan : 1.SEAC 2. AFNEL 3.garis Van MOOK

  • penyebab konflik indonesia-belanda adalah belanda tidakmentaati perjanjian yang telah disetujui sehingga terjadilah konflik bersenjata dg RI
   SEAC : pasukan sekutu yang ditugaskan di Asia Tenggar ( South East Asian Command) berpusat di Singapura dengan komandan Letjen Soir Phillip Christison ( Inggris)
   AFNEI : pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia
   Garis Van ook : garis perbatasan antara wilayah kekasaan RI dan Belanda. yang memiliki ide menciptakan garis ini adalah Van Mook.

 17. kalau bisa ya kasih dong jawabannya tuk ngecek aja, masalahnya beda guru kadang beda jwbn

 18. terus semangattt Russ… Salam historia 1998!!

 19. tolong di kasih tau donkkk kunci jawabanya agar belajar nya pastiiii pleaseeeee …. pak …..
  trimakasih

 20. pak makasih ya
  atas soal soalnya sudah membantu saya

  alhamdulillah tugas sudah selesai

 21. mas ksh kunci jawabannya dong,,,,msak pda gx tau cmua jwb ane….

 22. mksh atas soal2nya membantu kami dlm latihan

 23. Gimana mau tau atau benar mas kalau kunci jawabannya tidak ada? thx hehe

 24. Pak, Tolong di kasi jawabannya dong.
  karena saya butuh jawabannya untuk lomba cerdas cermat.
  Tolong dimaklumi.

 25. da utuk XII IPA ngk k,,,, tentang seputar orde baru

 26. makasih mas rusdi, salam dari wido sejarah uns 1999

 27. assalamu’alaiku… pak rusdi gmana kabaranya? ikut gabung di web nya ya…

 28. oya, pak rusdi, dulu dapat salam dari pak Herimanto, dosen pend. sej uns…

 29. minta jawaban nya sie,,,,,tolong

 30. minta jawabanya dong, buat sejarah kelas XII 🙂

 31. tolong jawabanya dong mas, mau ngoreksi sama hasil sendiri, hehe

 32. kak,kok kunci jawabanya gak ada…??malah soalnya susah hehehehe,dan yang parah lagi besok aku ada lomba lcc,hehehehee pengenya sih belajar dari soal ini,tapi gak tau jawabanya,thanks maap kalo ada salah kata….

 33. mau tanya tentang sejarah penjelajahan samudra dong. terima kasih

  • penjelajahan samudera dilakukan oleh org2 Eropa dengan tujuan utama menemukan dunia timur ( Hindia) yang menghasilkan hasil bumi, terutama rempah-rempah yang melimph. Kedatangan mereka membawa misi 3 G yaitu Glory (kejayaan), Gold ( Kekayaan), dan Gospel ( menyebarkan agama nasrani).

 34. mas tolong kirim jawabannya dong untuk bahan belajar uas semester 1 , kirim k email saya saja ya mas . makasih sebelumnya 🙂

 35. mas, tolong mnta jawaban nya donk, cos, nie mau buat makalah tentang soal2 sejarah, semoga bisa di pahami,,,,,,,,,,,,,, trima kasih..

 36. mkasi kak atas soalnya, hn izin copy y

 37. om kirim latihan soal UAS semester 1 kelas 11 IPS . krim ke emailQ. Thx

 38. pak Rus… nyari sekolahan buat WB sulit ya??? apa tahun ini dari pemerintah tidak diperkenankan adanya guru bantu…

 39. pak Rusdi,.. nyari tempat buat WB sulit ya? apa dari pemerintah tidak diperkenankan lagi ada guru bantu?

 40. kunci jawabannya dong, kalo ga ada kunci jawabannya mana kita tau kalo jawaban kita salah apa bener..

 41. Askum,, blh minta kuncinya (SOAL UJIAN SEMESTER SEJARAH

  KELAS / PROGRAM : XII IPS) ?? soalnya mau di cocokin sma jawaban saya,, tolong dikirim ke e-mail saya pak,, thx before ..

 42. tolong kunci jawabanya …. kalau bisa sekarang

 43. tolong kunci jawabanya dong…, sbab lagi butuh ni…. plisss

 44. Sumber aslinya darimana yha?

 45. Kelas x gk ad kh….tentang praaksara

 46. Pak krimkeemailku donk..,
  jwbn nya..,

 47. kunci jawaban nya mana nih?

 48. nomor 48,49,50 apa ya jawabannya ?? Soalnya capek cari nggak dapat…..

 49. kenapa ga ada essay nya om???

 50. om bisa minta tolong kunci jawabannya gg? maf nih soalnya saya buat tugas sekalian izin mau copas hehe

  • No No No No No
   1 C 11 A 21 B 31 B 41 C
   2 D 12 B 22 D 32 A 42 B
   3 B 13 D 23 C 33 B 43 C
   4 E 14 E 24 C 34 D 44 B
   5 C 15 C 25 A 35 B 45 D
   6 C 16 B 26 B 36 E 46 B
   7 B 17 A 27 C 37 D 47 D
   8 E 18 D 28 D 38 D 48 D
   9 C 19 E 29 E 39 D 49 E
   10 E 20 B 30 B 40 E 50 D

 51. Kunci jawaban soal latihan sejarah kelas XII IPS
  No No No No No
  1 C 11 A 21 B 31 B 41 C
  2 D 12 B 22 D 32 A 42 B
  3 B 13 D 23 C 33 B 43 C
  4 E 14 E 24 C 34 D 44 B
  5 C 15 C 25 A 35 B 45 D
  6 C 16 B 26 B 36 E 46 B
  7 B 17 A 27 C 37 D 47 D
  8 E 18 D 28 D 38 D 48 D
  9 C 19 E 29 E 39 D 49 E
  10 E 20 B 30 B 40 E 50 D

 52. makasih ya om ^_^

 53. soalnya cukup bagus buat kasanah pengetahuan kami

 54. ma kasi pak

 55. Teerimakasih Pak..soalnya sangat membantu saya untuk belajar

 56. Tolong kk pertnyaannya sampai ke peninggalan2 di indonesia……..!!!!

 57. assalamualaikum WR.WB.
  pak, minta tolong pendapatnya terhadap soal ini : Tujua utama Belanda melaksanakan agresi Militernya yang pertama adalah …….
  a. Menghancurkan kekuatan pemerintah RI
  b. Kembali ingin berkuasa atas wilayah Indonesia

  yg mana jawabannya? Terima kasih atas pertolongannya.Kalo bisa jawabannya dismskan ke nomor 085249366291

 58. bisa krm jwbnnya lewat e-mail saya??
  saya perlu sebagai bahan pembelajaran.

  lukman_cokers@yahoo.co.id

 59. om ni soalnya di bikin dari sekolah mana ya?

 60. Terima kasih banget, saya telah dibantu dengan adanya soal-soal ini.

 61. thanks buat soal2nxa jadi legah untuk semester

 62. pak rusdi tolong soal aoalnya kalau bisa di tambah untuk reverensi , trimakasih sebelumnya

 63. trims untuk soal-soalnya…

 64. TRIMS BANGAT PAK RUSDI, HANYA ALLAH YG BISA MEMBALAS KEBAIKAN BAPAK

 65. makch y mas soalnya bgus………..

 66. makasih ats soal sejarahx

 67. mohon ijin ngofi pak. terimakasih. sukses buat bapak.

 68. terima kasih atas kontribusinya, semoga ilmu yang bermanfaat senantiasa bermakna bagi sesama

 69. sebelumnya minta maaf ..
  saya ingin meminta jawaban dari soal di atas ..
  terima kasih ..

 70. sebelumnya minta maaf..
  apakah soal diatas terdapat kunci jawabannya ..??
  terima kasih atas segalanya ..

 71. Novrisa wahyu pradana yoto..

 72. maaf pak apakah bnar jwabn yg d beri kn itu??

 73. pak ,numpang nanya, yang dimaksud garis van mook dalam arti yg luas apa sih…….ada pr nih…

 74. pak tolong bikin soal (20)dari bab kebudayaan dongson ?
  mohon bantuanya ?

 75. bang minta jawabannya dunk untuk belajar, kalau bisa soal2 yang lain ya : ferson.nico@gmail.com

  thanks ya bang

 76. mikum, pak rusdi yg trhormat, sya pnya keluhan ktika ngajar SMA kelas XII, dmna ktika sya mnerangkan materi, masih ad bbrapa siswa yg ngobrol dan mmbuat gduh,, kira-kira trik ap yg hrus sya pke supaya suasana kls teang shingga pljrn mdah didpt, mhon komentarnya pa..? trima ksih atas jwbnnya…

  • buatlah strategi pembelajaran yang meleibatkan siswa secara aktif, misal tugas secara kelompok ( masing2 kelmpok maksimal 2 – 3 orang), tetapkan waktunya dan beri urut-urutan langkah kerjanya. Atau yang pernah saya laksanakan di sekolah dan terbukti siswa2 saya sangat menikmati adalah BELAJAR SAMBIL BERMAIN, insya Allah di Blog saya ada postingan tentang hal ini, silahkan dicarai, semoga bermanfaat bagi bapak. tetap semangat dalam mencerdaskan penerus2 bangsa tercinta. Jika ada kesulitan silahkan hubungi saya di 087836523161

 77. Salam…
  Bapak mhon izin tag, insyaAllah ini sangat bermanfaat dan membantu. jazakumullah khair…

 78. jawaban yang diatas sudah bner blumm??

 79. terimakasih buat pang rusdi , telah membantu saya untuk belajar dan memberikan kunci jawabanya , serta saya bisa mengoreksi kesalahan saya .
  setelah saya jawab nilai saya adalah 8,5
  makasih pak rusdi 🙂

 80. mas rusdi aku izin copy ni pak hery ma al azhar

 81. Boleh kasih masukan..Buat Mas Rusdi..alangkah lebih baik jika soal-soal bersifat analitis dan aplikatif karena jenjang SMA/MA..Jika menurut kami yang bekerja di penerbit buku pelajaran..soal-soal yang disajikan cocok untuk anak-anak SMP.

 82. izin copas ya pa buat belajar ja. makasih banyak pak. jazakumullah khoiron katsiro

 83. pak rudi saya mau tanya apa alasan dibentuknya pemerintahan darurat republik indonesia (PDRI)
  tolong ya bantuanya

 84. permisi, saya mau ijin copy paste boleh kan pak?

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: